Czym jest GEOIDA?

GEOIDA to Stowarzyszenie Studentów działające na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej już od 27 lat!

Co roku organizujemy szereg wydarzeń naukowych i kulturalnych – konferencje, szkolenia, warsztaty, zarówno ze specjalistycznych oprogramowań, jak
i umiejętności miękkich czy imprezy.

W międzyczasie tworzymy projekty naukowe, współpracujemy z firmami branżowymi
i integrujemy społeczność akademicką naszego Wydziału, studentów geodezji z całej Polski, jak i świata!

Obecny Zarząd Główny Stowarzyszenia

Daria
Dobrogowska
Prezes

Agata
Jakubiak
Skarbnik

Karolina
Leszczyńska
Sekretarz

Maria
Mańk
Członek Zarządu

Wojciech
Szłapacki
Członek Zarządu

Nasi Delegaci do Parlamentu, Rady Wydziału oraz Komisji Programowych

Parlament

Daria Dobrogowska

Rada Wydziału

Daria Dobrogowska

Karolina Leszczyńska

Komisja
Dydaktyczna

Wiktoria Doroz

Komisja
Finansowo Gospodarcza

Agata Jakubiak

Komisja
Kultury

Karolina Mazurek

Komisja Promocji
i Współpracy Zewnętrznej

Michał Wiktorzak

Komisja Sportu
i Turystyki

Dominik Wiśniewski

Komisja
Zagraniczna

Emilia Szkibiel