Czym jest GEOIDA?

GEOIDA to Stowarzyszenie Studentów działające na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej już od 30 lat!

Co roku organizujemy szereg wydarzeń naukowych i kulturalnych – konferencje, szkolenia, warsztaty, zarówno ze specjalistycznych oprogramowań, jak
i umiejętności miękkich czy imprezy.

W międzyczasie tworzymy projekty naukowe, współpracujemy z firmami branżowymi
i integrujemy społeczność akademicką naszego Wydziału, studentów geodezji z całej Polski, jak i świata!

Obecny Zarząd Główny Stowarzyszenia

Emilia
Szkibiel
Prezes

Antoni
Kukowski

Skarbnik

Weronika
Garbacz

Sekretarz

Jakub
Senator
Członek Zarządu

Klaudia
Zelkowska
Członek Zarządu

Nasi Delegaci do Parlamentu, Rady Wydziału oraz Komisji Programowych

Rada Wydziału

Emilia Szkibiel

Jakub Senator

Komisja
Dydaktyczna

Weronika Ryl

Komisja
Finansowo Gospodarcza

Antoni Kukowski

Komisja
Kultury

Martyna Wolańska

Komisja Rewizyjna

Aleksandra Śliwińska

Małgorzata Żach

Emilia Bartnik